Wednesday, November 07, 2012

Kalayaan #14

Kalayaan #14 - In this issue, as the cover says. Kalayaan will go to Adoboverse. For those who have already bought the previous issue, this answers the question of the last page.

Sa maniwala po kayo o sa hindi. Marunong din po ako ng Catoony na style ng pag-du-drawing. Mapalad po akong pinagkatiwalaan ni Bien del Rosario (creator of Adoboverse) na iguhit ang kanyang mga characters. Kaya sana po ay pagkatiwalaan nyo rin po ako. Maraming salamat.

No comments: