Tuesday, August 20, 2013

Philippine government please watch this video

If a single person could get a P10 Billion through NGO from the government. I am very much confident that the Philippines could create something similar to this so that the yearly flooding could be stop once and for all. Mahal ang pag papagawa nito pero mas importante ang mga buhay ng tao kaysa pera.

Sunday, August 18, 2013

Floods again

(Image taken from Yahoo News Philippines Aug.19,2013) 

Exactly last year, I posted THIS ENTRY about the sewer system. And one year later here we are again. Floods in Metro Manila, in the provinces and almost every where in the Philippines. And this will continue again and again and again. Year after year after year if our government will do any thing about it.

Sana naman ay i-abolish na lang ang Pork Barrel at gamitin na lang ang pera sa pag papagawa ng mga malalaking sewer system hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Sa ngayon kasi ay existing na mga estero, ang average diameter ay 3 feet lang, puno pa ito ng BASURA. Kaya hindi naka pagtataka na mag baha ang mga kalsada natin.