Monday, August 13, 2012

Sewer System

I think it is quite obvious that what the Philippine need is a good sewer system. A very dependable one, so that the flooding in Metro Manila or even the provinces will not happen again. It is just common sense, but just like what a wise man that I know always says "Common Sense is not very Common now a days".

And when I say a good sewer system, what I truly meant was a BIG sewer system. A kind that a 16 wheeler truck could fit. Hindi yung tag 2 or 3 feet lang ang diameter na isang aso lang ang pwedeng mag kasya. 

Here is an example in London-Paris.

Ganyang sewer system ang pwedeng pag-skate-boardan ng mga Teenage Mutant Ninja Turtles. Yung tipong kayang kayang iligaw ni Harison Ford si Tommy Lee Jones sa movie na 'The Fugitive' dahil sa sobrang laki. Yung pwedeng mag-gera ang Aliens at Predator katulad ng nangyari dun sa Alien VS. Predetor :Requelm. At para dun sa mga kakapanood lang ng Spiderman, maluwang nag laban si Spidey at si Lizard sa New York sewer system di ba? At pwede ring gawing kuta ni Bane at ng kanyang mga bataan katulad sa last Batman movie. 

I know that making these sewer system are expensive. At siguradong may mag sasabing "Saan tayo kukuha ng pera?". But I believe that if there's a Will, there's a way. And you just could not put a price tag on peoples lives.  

image sources
http://bullbunky.blogspot.com/2007/02/under-paris.html
http://www.greenspec.co.uk/sewers-london-paris.php

No comments: