Monday, April 23, 2007

What's your name?

This video was taken 3 years ago, April 2004.
At an early age of 2 . Joyce Nicole was already talking straight.
And she has not stop talking since then.

In all of my kids, she was the fastest one to learn how to talk.

Pero sometimes pakiramdam ko, parang somobra yata ang pagka talkative nya. :-)
Hindi ko nga alam kung kanino nagmana ng kadal dalan itong batang ito.

No comments: