Thursday, April 28, 2011

The Shrinking Dollar

Ang baba na ng U.S. dollar ngayon. As of this writing 1 U.S. dollar = 43.15 Philippine Pesos. Medyo nag stabilized na ang palitan sa halagang ito. Parang mahihirapan nang makabangon ang America dito. Medyo apektado ako dito dahil pati ang publisher ko sa America ay hinto daw muna kami sa pag publish ng Kalayaan comics ko dahil daw sa econimic crisis sa America. Pero once na gumanda raw ito ay ipagpapatuloy pa rin ang printing ng Kalayaan series.


I never thought the day that I would see an economy so weakened. But I guess that what life is, sometimes your up, and sometimes your down. Weather weather lang talaga.

http://themidasleague.com/the-incredible-shrinking-dollar/

No comments: