Saturday, October 18, 2008

Kalayaan 5 Page 8

Datu Lapu-lapu: Wow, pare chibug. Ihaw natin, gawin nating isaw.
Kalayaan: Sandali lang pre, lalabas ko kutsiyo ko... slishhhhh

No comments: